Od stycznia 2018 roku w naszej parafii działa nowa grupa parafialna. Na wzór Ruchu Apostolstwa Młodzieży zrzesza dzieci      w wieku 10-13 lat.  Wspólnota otrzymała nazwę „Ramiki”.

 

Galeria zdjęć: RAMiki 13.01.2018r.