Od 1 stycznia do 30 stycznia za  Śp. Anielę Pokrywka

Od 31 stycznia do 1 marca za Śp. Mariannę Krzeszowiec

Od 2 marca do 31 marca za Śp. Katarzynę Wojciechowską

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia za Śp. Mariana Pokrywka

Od 2 maja do 31 maja za Śp. Ewę Rutkowską

Od 1 czerwca do 30 czerwca za Śp. Helenę Rutkowską

Od 1 lipa do 30 lipca za Śp. Mieczysława Kidę

Od 1 września do 30 września za Śp. Jana Gocha

Od 1 października do 30 października za Śp. Stanisława Wróbel