Kościół Miłosierdzia Bożego

Budowę kościoła dojazdowego rozpoczęli parafianie pod przewodnictwem swego proboszcza i dziekana dekanatu sieniawskiego ks. Antoniego Pankiewicza w Październiku 1981 roku. Projekt architektoniczny został przygotowany przez mgr. inż. arch. Danutę Chałupską z Rzeszowa, jednak został on zmodyfikowany po rozpoczęciu prac budowlanych.

Do kościoła wiodą dwuskrzydłowe drzwi główne. Wnętrze ma charakter trójnawowy. W prezbiterialnej stronie znajdują się również zakrystia i dawna salka katechetyczna. Wszystkie ściany i filary do wysokości 1, 5 m zostały włożone sosnową mozaikową boazerią. Wnętrze zostało na nowo pomalowane w 2001 roku. Płaskie sklepienie kaplicy zostało ozdobione artystycznymi kasetonami. Nad wejściem głównym znajduje się szeroki chór z stylizowaną balustradą.

Ołtarz

Projekt ołtarza ma charakter tryptykowy został przygotowany przez prof. Stanisława Lenara z Jarosławia. Dębowy ołtarz został umieszczony w świątyni w czerwcu 2005 roku. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który jest wierną reprodukcją obrazu znajdującego się w świątyni w Łagiewnikach. Namalowany przez artystę malarza Bronisława Owczarka z Kalisza w 1982 roku.

W prawym skrzydle ołtarza umieszczony jest obraz bł. ks. Jana Balickiego autorstwa prof. S. Lenara.

W lewej części ołtarza znajduje się obraz przedstawiający św. s. Faustynę Kowalską.

Nad ołtarzem zostały umieszczone malowidła przestawiające aniołów, którzy trzymają w dłoniach dary ołtarza.

W nawiązaniu do Bożego Miłosierdzia na jednej z ścian ołtarzowych została namalowana scena z pod krzyża odnosząca się do słów z ewangelii według św. Jana: „A obok krzyża Jezusa stały: Jego Matka Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. (J19,25)

Drugi obraz namalowany również na ścianie prezbiterium przestawia Matkę Bożą słoneczną Pani Fatimską. Scena przedstawia objawienie Maryi siostrze Łucji. W oddali na drugim planie namalowano Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie. Została on zbudowana w miejscu, gdzie 13 maja 1917 troje pastuszków zobaczyło nagle błyskawicę, która ich przestraszyła. Gdy zebrali stado owiec i wracali do domu, ukazała im się Matka Boska nazwana dziś Matką Bożą Fatimską.

Na ścianach wewnętrznych kościoła przedstawiono malowidła, które za pomocą symboli ukazują czterech ewangelistów: (Marka-lew; Mateusza-człowiek; Łukasza-wół; Jana-orzeł).

Dzwony

W 1987 roku został nabyty dzwon o wadze 70 kg w Przemyślu z mocowaniem. Została wykonana konstrukcja stalowa pokryta blachą.