Narodziny Dzwonów

15 marca w pracowni ludwisarskiej Pana Jana Felczyńskiego zostały odlane trzy dzwony dla parafii Majdan Sieniawski pw. Świętego Mikołaja Biskupa. Temu wielkim wydarzeniu narodzin dzwonów nabożeństwem modlitewnym towarzyszył Ks. prał.  Edward Piekło proboszcz parafii Majdan Sieniawski oraz przedstawiciele wspólnoty parafialnej.

Precyzyjna praca
w glinie

Każda forma dzwonu jest indywidualnie przygotowywana pod każdy dzwon. Należy pamiętać, że wszystkie widoczne elementy dzwonu, w tym wizerunki i napisy, stanowią jednolity odlew tworzony tzw. traconego wosku. Niezwykle istotna jest praca przy formie każdego dzwonu, gdyż to właśnie ona odpowiada za końcowy kształt i jakość odlewu. Formy przygotowuje się ze specjalnej gliny, która podlega naturalnemu procesowi wysuszenia, by zachowała idealny kształt i jak najdokładniej odwzorowała detale dzwonu. Proces tworzenia formy dzwonu trwa zwykle dwa miesiące, a przy większych dzwonach nawet dłużej. 
Każdy dzwon jest unikalny

Na dokładnie osuszoną i pokrytą warstwą łoju zwierzęcego formę nakłada się woskowe ornamenty. Proces ten nazywa się ubieraniem formy.
Po ubraniu formy każdy klient otrzymuje zdjęcie do akceptacji. Jest to ostatni moment na dokonanie zmian. Każda forma jest ubierana indywidualnie według preferencji zamawiającego, dlatego każdy dzwon jest niepowtarzalny. 

Odlew

Przed samym odlewem formę dzwonu zakopuje się przed piecem odlewniczym w ziemi i dokładnie ubija przestrzeń wokoło niego tak, by ciśnienie, które powstaje na skutek wylewania ciekłego metalu nie rozsadziło jej.  Wypuszczony z pieca materiał, najwyższej jakości stop miedzi i cyny, płynie wydrążoną w piecu rynną  i wlewa się do wnętrza formy . Materiał w momencie wypustu ma temperaturę około 1150 stopni. Moment odlewu dzwonów nazywamy narodzinami dzwonów.  Ze względu doniosłości  tej chwili w momencie odlewu towarzyszą  duchowo duszpasterze parafii oraz  sami parafianie. Przed wpuszczeniem materiału zostaje odmówiona modlitwa o pomyślność odlewu, a także w intencji wszystkich parafian, dzięki którym odlew nowych dzwonów mógł być możliwy.