WIELKI TYDZIEŃ

Niedziela Palmowa rozpoczyna  tzw. Wielki Tydzień, który wprowadza
w celebrację Świąt Wielkanocnych. Jest nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej, bowiem tego dnia, obok podkreślenia momentu uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, które miało miejsce w tę niedzielę,
czyta się Jego mękę poprzez ukrzyżowanie, jaka dokonała się pięć dni później, w Wielki Piątek. Skojarzenie obydwu momentów w jednej celebracji Niedzieli Palmowej ma za zadanie pokazać motyw uroczystego wejścia do Jerozolimy, duchowej stolicy świata, by dokonać dzieła zbawienia świata poprzez śmierć na krzyżu.

W naszej parafii podniosły charakter tej uroczystości uświetniła procesja
z palmami, które dzieci szkolne wykonały własnoręcznie na to wydarzenie.