Dobiegły końca prace związane z budową nowej dzwonnicy. Po 300 latach 31 marca 2017 roku odezwały się trzy nowe dzwony w naszej parafii. Składamy dziękczynienie Bogu w Trójcy Jedynemu i wszystkim którzy przyczynili się do tego wspaniałego dzieła.
Na dzień dzisiejszy parafia posiada trzy dzwony. Największy
z nich to dzwon Świętego Mikołaja Biskupa 350 kg, na którym widniej obraz świętego oraz napis, który brzmi: „BĘDĘ WZYWAŁ PARAFIAN NA MODLITWĘ I PRZYPOMINAŁ
O DOBROCI I MIŁOSIERDZIU, WSKAZYWAŁ IM WŁAŚCIWĄ DROGĘ
I ODPROWADZAŁ NA CMENTARZ”  

Drugi dzwon ku czci Matki Bożej Fatimskiej 220 kg, na którym widniej obraz Pani Słonecznej która objawiła się dzieciom
z Fatimy. Napis zamieszczony na owym dzwonie brzmi:
„GŁOSZĘ CZEŚĆ M. B. Z FATIMY, KTÓRA OCALIŁA ŻYCIE JANA PAWŁA II W SETNĄ ROCZNICĘ JEJ OBJAWIEŃ W FATIMIE 1917-2017”.

Natomiast trzeci dzwon służebnicy Bożej Julii Buniowskiej męczennicy z Majdanu Sieniawskiego, który waży 100 kg. Odlany na Nim napis brzmi: ” GŁOSZĘ CHWAŁĘ JULII BUNIOWSKIEJ MĘCZENNICY Z PARAFII MAJDAN SIENIAWSKI”